Afișăm astăzi 53 din cele peste 230 de petiții depuse în numele cetățenilor nemulțumiți ai Sectorului 6. Colectăm sesizările și problemele locuitorilor și le transformăm în petiții oficiale pe care le depunem la autoritățile competente.

Așteptăm răspunsuri concrete cu rezolvare punctuală din partea celor sesizați.

Petiția nr. 177

Cetățenii din zona Aleea Istru, cartier Drumul Taberei, solicită efectuarea unor controale la grădinițele din Sectorul 6, din punct de vedere igienico-sanitar și al siguranței alimentelor.

Petiția nr. 178

Cetățenii din cartierul Drumul Taberei, zona Aleea Istru și Prelungirea Ghencea sesizează sistarea acțiunii ”Locuințe pentru tineret”, promisă în campania locală din anul 2012.

Petiția nr. 179

Locuitorii blocurilor din str. Valea lui Mihai din cartierul Drumul Taberei, atrag atenția asupra faptului că în zona locului de joacă pentru copii și în drumul spre Liceul Eugen Lovinescu este deschis un șantier care produce disconfort cetățenilor.

Petiția nr. 180

Tot pentru locuitorii zonei Aleea Istru din cartierul Drumul Taberei am trimis Primăriei Sectorului 6 o petiție privind neregulile din parcul aflat în zonă.

Petiția nr. 181

Temă frecventă în petițiile noastre, stoparea reabilitării termice a fost sesizată și de locuitorii zonei Prelungirea Ghencea.

Petiția nr. 182

Doamna Mocanu Maria, proprietar în imobilul nr.522, din Str. Valea Argeșului nr.2, ne solicită ajutorul pentru înaintarea unei petiții privind necesitatea urgentării reabilitării termice, ținând cont de faptul că etajele superioare ale blocului se confruntă cu igrasie.

Petiția nr. 183

În Bd. Prelungirea Ghencea nr.30 este amplasată nepotrivit o construcție de tip Smart Parking, care produce disconfort proprietarilor de la etajele inferioare.

Petiția nr. 184

Cetățenii din cartierul Militari, zonele Liceul Tudor Vladimirescu, Piața Gorjului și Piața Veteranilor sesizează apariția unor panouri și afișe cu mesaje și conținut necorespunzător.

Petiția nr. 185

Lipsa curățeniei și a coșurilor de gunoi pe mai multe străzi  din zona Aleea Pașcani (cartier Drumul Taberei) și în stațiile R.A.T.B. reprezintă tema acestei petiții, înaintată Primăriei Sector 6.

Petiția nr. 186

Cetățenii din cartierul Drumul Taberei și nu numai semnalează o serie de aspecte nedorite în Parcul Drumul Taberei.

Petiția nr. 187

Mai mulți locuitori ai Sectorului 6 sunt afectați de starea actuală a Pieței Drumul Taberei și solicită finalizarea lucrărilor și deratizarea spațiilor date în folosință.

Petiția nr. 188

Locuitorii zonei Prelungirea Ghencea solicită respectarea promisiunii electorale din campania locală din 2012, privind proiectul de lărgire și modernizare a bulevardului mai sus menționat.

Petiția nr. 189

Cetățenii străzii Moinești solicită de urgență curățirea zonei, actualele grămezi de gunoi reprezentând un focar de infecție.

Petiția nr. 190

Cetățenii cartierului Constantin Brâncuși sesizează lipsa modernizării unei străzi dinspre Bd. Timișoara, pe o suprafață de 150m.

Petiția nr. 191

Curățenia în zona străzilor Valea lui Mihai, Al. Ghencea si Al. Valea lui Mihai lipsește cu desăvârșire, iar noi am adresat o petiție Primăriei Sector 6 în acest sens.

Petiția nr. 192

O doamna din Str. Sibiu, cartierul Drumul Taberei dorește răspuns la solicitarea depusă pentru atribuirea unui loc de parcare.

Petiția nr. 193

Pe strada Sibiu din cartierul Drumul Taberei sunt necesare montarea gardurilor metalice pentru delimitare. Zona a fost reîmprospătată prin plantarea de tei într-o acțiune de voluntariat.

Petiția nr. 194

Semnalăm prin această petiție abuzurile fostei președinte a Asociației de proprietari din Aleea Callatis nr.8.

Petiția nr. 195

Mai mulți cetățeni din Sectorul 6, șoferi amatori sau profesioniști, unii taximetriști, sesizează faptul că străzile Valea Oltului, Bd. Ghencea nr. 28 și nu numai sunt pline de gropi nesemnalizate, care produc pagube mașinilor personale.

Petiția nr. 196

Mai mulți cetățeni din Sectorul 6 semnalează anomalii la cotele de întreținere, pentru suprafețe locuibile similare, din cvartale diferite. Petiția a fost adresată Primarului General al Municipiului București.

Petiția nr. 197

Petiție privind desființarea pieței agroalimentare din Bd. Timișoara nr. 40-42.

Petiția nr. 198

Am depus la Ministerul Dezvoltării Regionale o petiție privind prețul locuințelor ANL.

Petiția nr. 199

Cetățenii zonei Aleea Parva și împrejurimi ne sesizează sistarea programului de construcție locuințe pentru tineret, iar noi am înregistrat o petiție în acest sens la Primăria Sectorului 6.

Petiția nr. 200

O altă temă des întâlnită în cartierele Sectorului 6, pentru care am făcut mai multe sesizări Primarului Sectorului 6 este lipsa locurilor de parcare. Această petiție vizează rezolvarea situației pentru Piața Valea Ialomiței.

Petițiile nr. 201 și nr. 202

Depunem în numele cetățenilor din strada Govodarva, cartier Militari, petiții la Direcția de Sănătate Publică și la Primăria Municipiului București privind refularea permanentă a canalizării și calitatea apei furnizate.

Petițiile nr. 203 si 204

Locatarii blocurilor A10A si A10 din str. Valea Călugăreasca nr.3 si nr.4 sesizează, prin intermediul nostru, necesitatea controalelor RADET privind furnizarea agentului termic. De asemenea, această solicitare a fost transmisă și către Primarul Interimar al Municipiului București.

Petiția nr. 205

Locurile de joacă, lipsa curățeniei și întârzierea lucrărilor de la metrou sunt neplăceri pe care le sesizează cetățenii din zona Aleea Parva, cartier Drumul Taberei.

Petiția nr. 206

Un cetățean din Bd. Timișoara necesită ajutor pentru un trai decent. Ne adresăm oficial Primăriei Sectorului 6 pentru a acorda sprijin acestui locuitor.

Petiția nr. 207

Cetățenii zonei Piața Valea Ialomiței sesizează necesitatea reamenajării, curățării, întreținerii și a pazei locului de joacă pentru copii dintre str. Drumul Taberei și Al. Băiuț.

Petiția nr. 208

Reabilitarea termică sistată este un prilej de nemulțumire și pentru cetățenii din zona Al. Parva.

Petiția nr. 209

Cetățenii zonei Piața Valea Ialomiței adresează, prin intermediul cabinetului nostru parlamentar, Consiliului Local al Sectorului 6 convocarea unei ședințe de îndată, cu tema creșterii compensațiilor pentru căldură, acordate persoanelor cu venituri mici.

Petiția nr. 210

Sesizarea locuitorilor din Aleea Parva privind traficul rutier din zonă poate fi reglementată de factorii responsabili din cadrul structurilor Primăriei Sector 6, iar noi ne-am adresat cu o petiție în acest sens.

Petițiile nr. 211 și nr.212

Cele două petiții privesc îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii zonei Dealul Țugulea din cartierul Militari, prin reamenajarea locului de joacă, igienizarea zonei și înființarea unei treceri de pietoni.

Petiția nr. 213

Am adresat o petiție Directorului Finanțe Publice Sector 6, la semnalarea unui caz de către un cetățean din cartierul Crângași, privind întârzierea virării cotelor de 2% din impozitele pe anul 2014 către un club școlar sportiv.

Petiția nr. 214

Urmare sesizării unui cetățean din cartierul Drumul Taberei, transmitem o petiție domnului președinte al ANRP, referitor la dosarul de despăgubire al cetățeanului.

Petițiile nr. 215, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 226 și 227 (9 petiții)

Toate aceste 9 petiții depuse la registratura Primăriei Sectorului 6, la Metrorex și la Primăria Generală a Municipiului București sunt adresate de către cabinetul nostru parlamentar în numele locuitorilor din cartierul Crângași – Giulești.

Solicitările noastre se referă la: amenajarea și igienizarea locurilor de joacă și a spațiilor verzi, încurajarea prin măsuri active a sportului și educației fizice, deratizarea pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirii populației în urma invaziei rozătoarelor, înființarea mai multor treceri de pietoni, dar și prezentarea unor cazuri sociale din zonă.

Petiția nr. 216

Transmitem Primăriei Sectorului 6 această petiție în numele cetățenilor din blocul 20 de pe Bd. Iuliu Maniu nr. 102-104, nemulțumiți de administratorul Asociației de Proprietari.

Petiția nr. 217

Către Direcția Generală de Asistență Socială am lansat un apel privind o familie de 10 persoane, care locuiește într-un apartament de 2 camere din str. Dealul Țugulea.

Petiția  nr. 219

Îi adresăm această petiție Domnului Primar al Sectorului 6, sesizând la cererea locuitorilor din cartierul Militari, zona Dealul Țugulea, administrarea defectuoasă a acestor blocuri de către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.

Petiția nr. 222

Atașăm solicitarea unui cetățean din cartierul Militari, privind solicitarea unui transfer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Petiția nr. 228

Am transmis această petiție Șefului Secției 21 Poliție în vederea soluționării unui caz conflictual din bd. Iulie Maniu nr. 102-104.

Petiția nr. 229

Am adresat o petiție Directorului General Regional al Finanțelor Publice, la semnalarea unui caz de către un cetățean din cartierul Crângași, privind întârzierea virării cotelor de 2% din impozitele pe anul 2014 către un club școlar sportiv.

Petițiile le puteți vedea mai jos (cu numărul de înregistrare), iar dacă doriți să ne mai semnalați și alte probleme vă rugăm să accesați zona următoare a site-ului nostru: ”dacă ai fi o zi primar”.

 

232421 232445 232456 232507 232517 232528 232538 232549 232559 232610 232621 232631 232642 232652 232703 232713 232724 232734 232745 232755 232806 232817 232827 232838 232848 232859 232909 232920 232930 232941 232951 233002 233012 233023 233033 233044 233055 233105 233116 233126 233137 233147 233158 233209 233219 233230 233240 233251 233301 233312 233322 233333 233344 233354 233405 233415 233426 233437 233447